Jak efektivně delegovat?

8.1. 2023 (Aktualizováno: 29.6. 2023)Tomáš Gřešek930x0 Komentářů

Delegování – efektivní způsob práce podnikatelů a manažerů

Delegování úkolů může být nesmírně užitečné pro rozvoj vašeho týmu a zlepšení výkonu. Pokud se vám podaří delegovat úkoly správně, může to být velmi efektivní způsob práce. Je důležité vybrat správnou osobu pro daný úkol, poskytnout dostatečné instrukce, nastavit jasné cíle (SMARTEEST+)  a očekávání, poskytnout podporu, vyvarovat se mikromanagementu, vymezit jasné hranice a vyhodnotit výsledky. Pokud budete postupovat podle těchto tipů, můžete se úspěšně pustit do delegování úkolů a vybudovat tým, který je schopný efektivně spolupracovat a dosahovat skvělých výsledků.

Delegování a rozvoj týmů

Delegování úkolů je důležitou součástí práce vedení týmu a může být klíčem k úspěchu. Proto si klíčové body proberme podrobněji.

Delegováním úkolů rozdělíte práci mezi svůj tým, což vám umožní lépe se soustředit na své vlastní úkoly a zároveň rozvíjet schopnosti a dovednosti svých spolupracovníků. Nicméně, aby bylo delegování úkolů efektivní, je třeba ho provádět správně. 

Zde je několik tipů, jak efektivně delegovat úkoly

Vyberte správnou osobu pro daný úkol

Ne všichni lidé jsou vhodní pro všechny úkoly. Ujistěte se, že vybíráte někoho, kdo má potřebné schopnosti a dovednosti pro daný úkol.

Poskytněte dostatečné instrukce

Je důležité, aby osoba, které delegujete úkol, měla přesné pokyny, co má dělat. Dejte jí všechny potřebné informace a vysvětlete jí, co od ní očekáváte.

Nastavte jasné cíle (SMARTEEST+) a očekávání

Je důležité, aby osoba, které delegujete úkol, věděla, co je jejím cílem a co od ní očekáváte. Nastavte jasné cíle a ujistěte se, že osoba rozumí tomu, co od ní očekáváte.

Poskytněte podporu

Pokud delegujete úkol někomu poprvé, nebo pokud jde o něco nového, může být užitečné poskytnout osobě podporu. To může zahrnovat například trénink nebo radu, jak úkol splnit.

Vyvarujte se mikromanagementu.

Je důležité, abyste osobě, které delegujete úkol, důvěřovali a nechali ji, aby pracovala na zadaném úkolu samostatně. 

Pokud ji budete příliš moc kontrolovat nebo do všeho zasahovat, může to vést k frustraci a sníženému výkonu. Důvěřujte svému týmu a nechte je pracovat samostatně, s ohledem na nastavené cíle a pokyny.

Multiplikace Paretova pravidla při delegování

Vymezte jasné hranice.

Je důležité, abyste stanovili jasné hranice týkající se toho, co osoba, které delegujete úkol, může a nemůže dělat. To pomůže vyhnout se nedorozuměním a zajistí, že osoba ví, co se od ní očekává.

Vyhodnoťte výsledky.

Je důležité vyhodnotit, jak se osoba, které jste delegovali úkol, s tím popasovala. To vám pomůže zjistit, co fungovalo dobře a co může být v budoucnu zlepšeno.

Proč delegovat?

Možná si kladete otázku PROČ delegovat a jaké mohu mít problémy, když nebudu delegovat?

Manažeři mohou mít několik problémů, pokud nedelegují úkoly:

 • Přetížení: Pokud se snažíte všechno dělat sami, můžete se snadno přetížit a stát se přetíženými. To může vést k únavě, stresu a sníženému výkonu.
Kdy je výhodné delegovat?
 • Snížená produktivita: Pokud se snažíte všechno dělat sami, může to vést k nižší produktivitě, protože se soustředíte na mnoho různých úkolů najednou.
 • Nedostatečný rozvoj týmu: Pokud nedelegujete úkoly, nemůžete rozvíjet schopnosti a dovednosti svých spolupracovníků. To může vést k nedostatečně rozvinutému týmu, který není schopen plně fungovat bez vaší přítomnosti.
 • Nízká morálka týmu: Pokud vždy děláte všechno sami, může to vést k nízké morálce týmu, protože se ostatní cítí ignorováni nebo považováni za méně důležité.
 • Nedostatečné využití talentu a schopností týmu: Pokud nedelegujete úkoly, můžete přicházet o možnost využít talenty a schopnosti svých spolupracovníků. Tím pádem můžete omezit potenciál vašeho týmu.

Jaké jsou důsledky mikromanagementu?

Mikromanagement je styl řízení, při kterém se manager zabývá každou maličkostí a do všeho zasahuje. Toto chování může mít několik negativních důsledků:

 • Snížená motivace: Pokud se cítíte pod neustálým dohledem a kontrolou, může to snížit vaši motivaci. Můžete se cítit omezení a méně schopní samostatně rozhodovat.
 • Nedostatek důvěry: Mikromanagement může vést k nedostatku důvěry mezi managerem a jeho týmem. Může to vést k tomu, že se tým cítí méně důležitý a nepotřebný.
Co a na koho delegovat?
 • Nižší kvalita práce: Pokud se cítíte pod neustálým tlakem a dohledem, může to vést k nižší kvalitě vaší práce. Můžete se soustředit na maličkosti a zapomenout na celkový obraz.
 • Nižší týmová spolupráce: Mikromanagement může vést k nižší týmové spolupráci, protože se lidé cítí méně schopní samostatně rozhodovat a komunikovat mezi sebou.
 • Vyšší fluktuace: Pokud se lidé cítí pod neustálým tlakem a kontrolou, může to vést k vyšší fluktuaci v týmu. Můžou hledat práci jinde, kde budou mít větší autonomii.

Je důležité, abyste se vyvarovali mikromanagementu a důvěřovali svému týmu. Delegujte úkoly a nechte tým pracovat samostatně s ohledem na nastavené cíle a pokyny. To vám pomůže vybudovat efektivní a motivovaný tým.

Klíčové otázky k tématu delegování 

Co je delegování úkolů a proč je důležité?

Delegování úkolů znamená předání částečného nebo úplného řešení úkolu nebo projektu z jedné osoby na druhou osobu nebo více osob. Je to důležité, protože to může pomoci lídrům efektivněji využívat svůj čas a zdroje a také může poskytnout příležitost pro rozvoj schopností a dovedností u ostatních členů týmu.

Jakým způsobem může být delegování úkolů implementováno?

Delegování úkolů může být implementováno různými způsoby. Například předáním konkrétního úkolu nebo projektu z jedné osoby na druhou, nebo rozdělením úkolů mezi tým a delegováním odpovědnosti za jejich dokončení jednotlivým členům.

Jak využít situační vedení?

Situační vedení je systém vedení, podle kterého by měl lídr přizpůsobit svůj styl vedení potřebám týmu a situaci. To zahrnuje zvážení faktorů jako je například úroveň dovedností a zkušeností členů týmu, složitost úkolu nebo projektu, vnější okolnost a časová naléhavost.

Principy situačního vedení – delegování

Jaké jsou výhody implementace situačního vedení při delegování úkolů?

Implementace situačního vedení při delegování úkolů může pomoci lídrům vytvořit více efektivní a produktivní týmy, protože umožňuje přizpůsobit styl vedení potřebám konkrétní situace a týmu. To může vést ke zvýšení spokojenosti členů týmu, zvýšené motivaci a lepšímu výkonu.

Příklady situací, kdy je vhodné použít situační vedení při delegování úkolů.

Situační vedení může být vhodné použít v následujících situacích:

 • Pokud má tým členy s různou úrovní dovedností nebo zkušeností.
 • Pokud je úkol nebo projekt složitý nebo náročný.
 • Pokud se tým potýká s nějakými vnějšími výzvami nebo omezeními.
 • Způsoby, jakými může lídr zajistit úspěšné delegování úkolů.
Proč rovný přístup není dobrý?

Existuje několik způsobů, jakými může lídr zajistit úspěšné delegování úkolů:

 • Poskytnutí dostatečného množství informací a instrukcí pro úspěšné dokončení úkolu nebo projektu.
 • Zajištění, aby byly vhodně zvoleny osoby pro dané úkoly nebo projekty.
 • Umožnění přístupu k potřebným zdrojům nebo podpoře.
 • Poskytnutí dostatečného množství času pro dokončení úkolu nebo projektu.
 • Vytvoření prostoru pro komunikaci a spolupráci mezi týmem.
 • Poskytnutí zpětné vazby a podpory pro rozvoj schopností a dovedností členů týmu.
Matice připravenosti

Delegování je velmi účinný nástroj pro produktivní podnikatelé a manažery. Pomocí delegování získáte více času na důležité věci, budete schopni rozvíjet váš tým, zvýšíte vaši osobní produktivitu i produktivitu vašeho týmu. Efektivní delegování je skvělá cesta ke zvyšování zisků. Efektivitu delegování zvýšíte využitím Paretova pravidla a pravidla 3Z.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Inspiraci k tématu delegování najdete ve webináři Jak efektivně delegovat.

Tomáš Gřešek
Tomáš Gřešek
Lektor, konzultant, kouč a vizionář, který rád inspiruji lidi na jejich cestě životem.

Pro vaši podporu na cestě produktity jsme pro vás připravili:

kniha SMARTEEST+ CÍLE - webinář pro webinář

SMARTEEST+ CÍLE

V knize najdete inspiraci nejen jak si cíle nasatavit, ale zejména jak cíle úspěšně implementovat.

 

Více informací

LEADER PRODUKTIVITY V KOSTCE

V kurzu se naučíte implementovat klíčoví principy PRODUKTIVITY do svého života a podnikání.

 

Více informací

JAK ÚSPĚŠNÍ NAPLNIT CÍLE

V kurzu se nučíte jak implementovat cíle.

Více informací
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů