JAK EFEKTIVNĚ DELEGOVAT?

ABY SE ÚKOLY PLNILY V ČAS A V POŽADOVANÉ KVALITĚ??

 • Nestiháte?
 • Pořád nemáte na nic čas?
 • Máte pocit, že byste potřebovali, aby den měl 49 hodin?
 • Vaši podřízení nechtějí převzít zodpovědnost za plnění úkolů?

 

....

 • Přichází panika
 • Nezvládnu to ...
 • Všechno odkládám 
 • Panika se mění ve frustraci
 • hledám výmluvy
 • a přichází melancholie a vyhoření

....

 

chcete takto jít dál?

 • NE
 • NE
 • NE 
 • NE
 • NE
 • jaká je jiná cesta?

ZAČNĚTE DELEGOVAT?

opravdu DELEGOVAT.

Ne jen zadávat úkoly, které vás nebaví.

Co je princip EFEKTIVNÍHO DELEGOVÁNÍ?

 • delegování není jen zadavaní úkolů!!!
 • úspěšní lídři využívají principy situačního vedení při zadavání úkolů
 • úspěšní lídři rozvíjejí členy svého týmu
 • úspěšní lídři vedou svůj tým k naplnění Vize
 • úspěšní lídři respektují a využívají silné stránky členů svého týmu

Jak začít efektivně delegovat?

 • Zastavte se ...

uvědomte si, že:

 • různí lidí mají různé potřeby a možnosti,
 • stejní lidé mají tůzné schopnosti v různých situacích,
 • lidé mají různé silné a slabé stránky,
 • spolupráce je více než soutěživost,
 • VÁŠ ČAS MÁ HODNOTU,
 • ikdyž to nebude podle vás, může to být skvělé,
 • motivovaní lidé rádi převezmou zodpovědnost,
 • ...

Jak zvládnout EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ?

 • Jedna z cest je online kurz JAK EFEKTIVNĚ DELEGOVAT?

 

Co vám vyřeší online kurz JAK EFEKTIVNĚ DELEGOVAT?

 • Odstraníte bariéry delegování.
 • Pochopíte své silné a slabé stránky.
 • Objevíte svůj přirozený styl vedení.
 • Porozumíte připravenosti a angažovanosti svých podřízených.
 • Budete umět použít vhodný styl vedení s různými lidi.
 • Zvládnete poskytovat vhodnou zpětnou vazbu.
 • Naučíte se, jak dosáhnout toho, aby všichni dodržovali své závazky včas.

 

Představte si to na praktickém příkladu mého klienta

Klient je zkušený podnikatel ve stavebnictví. Vybudoval firmu z "garáže" na firmu se stomilionovými obraty a třemi pobočkami.

Mě si najal, abych mu nastavil cíle pro obchodní tým a zlepšil výsledky týmu.

Když jsem provedl analýzu jeho firmy a jeho silných a slabých stránek, zjistil jsem, že je vizionář, že velmi dobře dokáže vyjednávat, že je velmi systémový člověk, že je velmi tvrdý k sobě i ke svým zaměstnancům. A taky jsem zjistil, že má ve firmě, zejména na obchodě velkou fluktuaci a že většina lidí se ho bojí.

Pan majitel byl navíc posedlý kontrolou a nikomu nevěřil - jen sobě. Jen on to umí udělat nejlépe. V podstatě neuměl delegovat ani zadávat úkoly tak, aby výsledek byl podle jeho představ.

Když jsem pak zjistil jeho vášeň a rozebral jsem s ním jeho silné stránky a pak jsem revidovali strategii jeho firmy.

Jeho vášní bylo tvořit - tvořit něco nového. Nejšťastnější byl, když rozjížděl firmu a pak když rozjížděl nové pobočky.

Navrhl jsem mu, že by měl rozjed další pobočky a na  řízení obchodního týmu, že najmeme manažera.

A tak jsme společně udělali.

On delegoval pravomoci a úkoly na nového obchodního ředitele. Nastavili jsme cíle (SMARTEEST+), popsali jsme společně s novým ředitelem procesy pro obchod.

A co pán majitel?

Pán majitel se začal věnovat rozvoji firmy a budování nových poboček. Využíval své silné stránky, dělal to s nadšením.

A výsledek?

Do roka a do dne měl 12 poboček po celé republice.

Poučení.

Když pochopíte své sílné stránky, pochopíte proces delegování, postavíte před sebe i před členy vašeho týmu  výzvy, začnete pracovat ve flow - tak se dějí zázraky a dokážete zdánlivě nemožné.

Obsah online kurzu JAK EFEKTIVNĚ DELEGOVAT?

 • Jak efektivně delegovat - principy.
 • Situační delegování.
 • Potřeby a připravenost podřízených.
 • 4 styly efektivního vedení.
 • Situační delegování.
 • Matice připravenosti.
 • Proces rozhodování o delegování.
 • Jak efektivně komunikovat při delegování?
 • Jak smysluplně reagovat na požadavek - zadaní úkolů?
 • Jak poskytovat zpětnou vazbu?
 • Jak implementovat delegování do praxe?
 • Praktické příklady.

Bonusy k online kurzu JAK EFEKTIVNĚ DELEGOVAT?

 • e-book Typologie osobností -  v ceně 949,- korun
 • Test TYPOLOGIE FOKUS - v ceně 977,- korun
 • Pracovní sešit DELEGOVÁNÍ - v ceně 490,- korun
 • Myšlenková mapa DELEGOVÁNÍ - v ceně 490,- korun

Celkem bonusy v ceně - 2 906,- korun

Forma online kurzu JAK EFEKTIVNĚ DELEGOVAT?

 • Videa.
 • Audio záznamy k videím v mp3.
 • Prezentace v pdf.
 • Sebekoučovací otázky.
 • Pracovní sešit.
 • Myšlenkové mapy.

Ukázka prezentace 

Vaše investice do online kurzu JAK EFEKTIVNĚ DELEGOVAT

 • Představte si, že ušetříte 50 % času.
 • Představte si, že zvýšite produktivitu 3x.
 • Představte si, že budete mít angažovaný a motivovaný tým.
 • Vaše investice se Vám vrátí, rychleji než jste čekali.

Cena kurzu je jen 

4 900,- korun.

Aktuálně je na kurz za super akční cenu s 80% slevou. Jen pro účastníky webináře.

Tedy jen za 980,- korun

Moje cesta k EFEKTIVNÍMU DELEGOVÁNÍ

V průběhu mé podnikatelské kariéry ve firmě Elektro MAR  jsme se zaměřovali na automatizaci procesů technologií ve firmách.

 • Bez efektivního delegování a efektivní komunikace by to nešlo!
 • Museli jsme se naučit delegovat ve firmě a na projektech. 
 • Prošli jsme řadou testů, typologií a komplexních analýz.
 • Naši koučové a mentoři nám ukazovali náš potenciál.
 • Naučili jsme se zjišťovat potřeby našich zaměstnanců.
 • Zvládli jsme efektivní delegování a situační vedení.
 • Mohl jsem se věnovat jako předseda představenstva STRATEGICKÝM ÚKOLŮM.
 • Stali jsme se lídry na trhu.
 • Našli jsme si strategického partnera k fúzi. 
 • Vyjednali jsme si exkluzivní podmínky fúze.
 • ...

Dnes radím podnikatelům a manažerům,

jak být prouduktivnější a úspěšnější na turbulentním trhu.

Díky EFEKTIVNÍMU DELEGOVÁNÍ
jsem vybudoval
úspěšnou firmu!

V současné době pomáhám firmám a podnikatelům růst.

 • Reviduji vize a strategie.

 • Optimalizuji procesy na aktuální potřeby trhu.

 • Rozvíjím přirozený potenciál lidí.

 • Hledám jejich silné stránky.

 • Automatizuji a digitalizuji procesy.

 • Vyvolávám potřebu změny ve firmách.

 • Řídím firemní projekty a týmy.

 • S firemními týmy eliminují plýtvání.

 • Zavádím do firem online principy podnikánní a digitalizaci.
 • ....
 • a k tomu všemu potřebují moji klienti ZVLÁDNOUT PROCES EFEKTIVNÍHO DELEGOVÁNÍ.

Pomocí EFEKTIVNÍHO DELEGOVÁNÍ A SITUAČNÍHO VEDENÍ

vedu podnikatele a manažery
k vyšší produktivitě a dlouhodobé prosperitě.

Moji TOP klienti,
kteří budují svou prosperitu na bázi
EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚN.

IPO, SCHWAN COSMETICS, KOBLA, EMOS, ABEX SUBSTRÁTY, DŘEVOTRUST, OPTYS, BLOCK, MORA GORENJE, VAGONKA DŘEVO, SALVATOR STŘECHY, JOHN CRANE SIGMA, SMITHS MEDICAL, TIMM SLOVAKIA, STOCKLIN, KASKO, ROBE SHOW LIGHTING, UNEX, MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, ČSAD KARVINÁ, UNIGEO, BROSSE, KOYO, ČMŽO ELEKTRONIKA,
CZ LOKO, JOHN CRANE SIGMA, FOXCONN CZ, HOBES, KOS, HDO, KRMÍM KVALITNĚ, RETIS GROUP, ŠKOFIN, TRELLEBORG (MITAS), PODRAVKA, MOGADOR, IRISA, WALMARK, PRECIZ, ŠKODA VAGONKA, KRMÍM KVALITNĚ,  desítky malých, středních podnikatelů a freelancerů ...

Jak využívají moji klienti systém
EFEKTIVNÍHO DELEGOVÁNÍ?

S většinou klientů mám podepsané smlouvy o “mlčenlivosti” a taky je tady GDPR. Proto v referencích neuvádím konkrétní firmy. Můj přínos pro tyto firmy je velmi cenný a strategický, proto jsme se dohodli, že nebudu zveřejňovat jejich jména v kontextu přínosů. Popíšu vám tedy přínosy anonymně.

ZAKÁZKOVÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Snížili jsme “skluzy“ výrobních příkazů z 1500 zpoždění na 310 během 5 měsíců.

Interní neshody jsme eliminovali z 60 na 10 v průběhu necelých 3 měsíců.

Navrhli jsme smysluplná KPI a ty jsme vizualizovali a analyzovali s mistry.

SÉRIOVÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Na základě měření OEE a 5S auditu jsme vytvořili několik klíčových zlepšení.

U svařovacího karuselu jsme zkrátili čas na seřízení z 6 hodin na 30 minut. Standardizovali jsme postup seřízení. Zavedli jsme principy 5S na seřizovací práce, nástroje a pomůcky. Realizovali jsme úpravu nástrojů pro svařování na karuselu. Využili jsme metodu SMED a měření OEE. OEE u svařovacího stroje se zvýšilo z 15% na 45% v průběhu 4 měsíců.

Výrazně jsme zkrátili proces oprav realizovaných ve vlastní nástrojárně. Provedli jsme detailní popis procesů. Odhalili jsme slabá místa - dvojí evidenci, nejasné priority, absenci aktuálních dat v nástrojárně. Odstranili jsme nefunkční formuláře, zrychlili jsme odepisování výkonů na opravách (ne jen jednou za týden). Vytvořili jsme nová funkční KPI. Celý proces se zkrátil z 8 dnů na 3 dny.

TISKAŘSKÁ ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Nastavili jsme standardy 5S.

Optimalizovali jsme layouty – zvýšila se přehlednost průběhu zakázky. Výrazně se snížila fyzická náročnost práce na většině pracovišť. Zavedli jsme standardy do výroby.

Začali jsme měřit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Optimalizovali jsem celkové náklady na zakázky.

VÝROBA POČÍTAČŮ

Zvýšili jsme životnost akumulátorů o 425% - z toho vyplynuly výrazné úspory na prostoje a snížení nákladů na nákup nových akumulátorů. 

Změnili jsme proces vyskladňování a tím došlo ke snížení nákladů v desítkách tisíc ročně  - ROI – jeden týden.

Zkrátili jsme proces reklamací. Zkrácení zaevidovaní reklamace z 20 na 1den a zkrácení vyřízení reklamace z 36 na 5 dnů.

Optimalizovali jsme plánování procesů výroby využitím kapacit v rozmezí 95% - 105% se zvýšilo z 3 dnů na 16 v průběhu necelých 3 měsíců.

Optimalizovali jsme e-mailové komunikace. Eliminovali jsme e-maily, které nepřidávají přidanou hodnotu. Vytvořili jsme pravidla pro e-mailovou komunikaci. Úspora na oddělení s 20 lidmi cca 50 000,- kč ročně. Po odladění byly tyto principy multiplikovány do celé firmy. Úspory v milionech korun.

ZNÁTE SLOVENSKOU STRELU?

To je proč jsem hrdý na to, co dělám. Můj klient ČMŽO-elektronika více jak dva roky pracuje na totální renovaci této technologické chlouby, kterou vytvořily české a slovenské ručičky a hlavičky. Asi si nedovedete představit, jak náročná taková renovace je. A já jsem vděčný, že jsem mohl školit tyto borce, kteří tuto zakázku realizují.

Už se těším, až budete moci i tuto technologickou krásku opět obdivovat. Více o Slovenské strele najdete zde.

V roce 1936 jezdila rychlostí skoro 100 km/h. Z Bratislavy do Prahy to stíhala za 4 hodiny a 20 minut.

Ve všech těchto příkladech a v mnoha dalších,
hrálo EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ klíčovou roli.

Ve všech těchto projektech probíhaly workshopy
s tématem EFEKTIVNÍHO DELEGOVÁNÍ a SITUAČNÍHO VEDENÍ.

Jak to vidí moji klienti? (reference)

Co vám přinese EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ?

 • Lépe využijete svůj čas.
 • Budete mít více času na důležité činnosti.
 • Zvýšite výrazně - několikánosbně vaši produktivitu a produktivitu vašeho týmu.
 • Stanete se více respektován svými kolegy a partnery.
 • Vybudujete si přirozenou autoritu a respekt.
 • Budete mít výrazně větší vliv na zásadní události.
 • Zvýšíte svou hodnotu na trhu.
 • Lidé v týmu budou spokojěnější a motivovaní.

Na co se ptáte?

Pro koho je kurz přínosný?

Pro všechny podnikatele, pro všechny manažery, kteří chtějí uspět v dnešní turbulentní době. Je zejména vhodný pro lidi, kteří jsou ochotni udělat změnu ve svém životě a podnikání. Je vhodný i pro freelancery, kteří chtějí růst a neudřít se.

Co se v kurzu naučím?

Nic. Nebo hodně. Nevím, co umíte a co znáte. Kurz je o inspiraci. Kurz je online. Důležité je, co aplikujete do života, ne to co se naučíte (to je princip naší firmy EDUWAY - učení, musí vést k rozvoji a růstu). Trvalý růst vede k mistrovství - pochopení principů života a podnikání. Všichni jsme na cestě, je důležité dělat i malé kroky a nesedět na místě. O tom je tento kurz. O malých krocích, které vás dovedou k mistrovství, když tyto kroky budete dělat každý den. Jeden uskutečněný malý krok vám přinese úspěch, radost i bohatství, když tomu věříte a hlavně když půjdete do akce.

V čem je to jiné než ostatní kurzy?

Tento kurz je tvořen mým podnikatelským i osobním příběhem. Tento kurz ukazuje principy, klíčové principy - univerzální principy, které fungují vždy a všude - tento kurz ukazuje principy ověřené mou podnikatelskou praxí a praxí mých klientů a partnerů.

Kdy obdržím přístupy?

Okamžitě po připsání platby na náš účet vám přijdou přístupové údaje do členské sekce se všemi videi a materiály.

Je možné platit převodem?

Ano.

Na jak dlouho získám přístupy?

Přístupy k celému kurzu získáte na dobu, kterou jste si vybrali a zaplatili. Kdykoliv si můžete přístup ke kurzu prodloužit.

Jak to přesně bude probíhat?

Obdržíte přístupy do členské sekce, kde najdete všechna videa a bonusy. Budete tak moci sledovat videa, jak vám bude vyhovovat a kdykoli se k nim vracet. Všechna videa jsou ihned přístupná. Jednotlivé principy můžete studovat v libovolném pořadí. Doporučuji však při první studiu dodržet navržený postup.

Fungují principy jen pro velké firmy?

Ne. Principy jsou univerzální a využít je mohou všichni podnikatelé, freelanceři, manažeři malých i velkých firem.

Poskytujete garanci vrácení peněz?

Samozřejmě. Garanci na své vzdělávací akce dávám od samotného začátku mých vzdělávacích aktivit od roku 2000. Garance vrácení peněz je 30 dnů od dne, kdy vám pošlu přístupy do celého kurzu.

Mohu účet sdílet s kolegy ve firmě?

Ano můžete. Ale upřímně si myslím, že pokud chcete být leadrem produktivity, tak si objednáte multilicenci. - napište mi na e-mail. Tím to bude pro všechny fér a v rovnováze.

Co když mi nebude něco jasné.

V tom případě si kupte VIP verzi s mou osobní podporou, kde máte 4 hodiny mé osobní podpory za akční cenu.

Pro koho kurz není?

 • Jste úspěšní ve vašem delegování.
 • Máte vždycky pravdu.
 • Nechcete nic měnit.
 • Respekt k druhým je pro vás zbytečnost.
 • Už jste všude byli a všechno znáte.

Pro koho kurz je?

 • Máte otevřenou mysl.
 • Hledáte novou inspiraci.
 • Chcete poznat svůj styl vedení.
 • Rádi využíváte potenciál svůj i svého týmu.
 • Pracujete v týmu.
 • Chcete zlepšit vztahy se svým okolím.
 • Chcete být lídrem.
 • Jste podnikatel.
 • Jste manažer.
 • Vedete tým.
 • Chcete úspěšně podnikat.

Kdo pro vás kurz připravil?

Vášeň do podnikání, a tedy svobody, jsem objevil už v roce 1990.

Díky tomu jsem z nuly vybudoval firmu se stomilionovými obraty. Tohoto svého prvorozence jsem, jako hrdý předseda představenstva firmy Elektro MAR, dovedl k fúzi s nadnárodní firmou SIEMENS.

Své podnikatelské a manažerské zkušenosti jsem se rozhodl předávat dál - podnikatelům, firmám menším, středním, i těm velikosti SIEMENS. Založil jsem proto rodinnou poradenskou firmu EDUWAY. 

Mé znalosti a především zkušenosti mi byly skvělými odrazovými můstky při tvorbě řady mých úspěšných vzdělávacích programů.

K nejúspěšnějším patří LEADERSHIP AKADEMIE a LEAN V KOSTCE. LEAN V KOSTCE je unikátním propojením gamifikace se systémem projektového vzdělávání s dopadem do praxe. 

Jsem autorem metody SMARTEEST+, kterou jsem implementoval ve stovkách firem. Řada z nich je pravidelně zařazována do žebříčku TOP100 firem v ČR, jako například: MITAS, FOXCONN CZ, JOHN CRANE SIGMA, WALMARK, ŠKOFIN, CZ LOKO, ČMŽO elektronika…)

Vydal jsem tištěnou knihu SMARTEEST+ CÍLE.

Jsem autorem řady online projektů - JAK SI NASTAVIT CÍLE, ZASTAVME SE, LEADER PRODUKTIVITY, EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE.

Jedinečnost mého přístupu k rozvoji implementací nových znalostí a dovedností tkví v mé vlastní vzdělávací metodě, metodě tak skvělé, že jsme podle ní pojmenovali i naši firmu, metodě jménem EDUWAY. 

Jednotlivce i celé firmy tedy rozvíjím tak, že se soustředím na jejich specifické potřeby a rozvoj jejich individuálního potenciálu – silných stránek.

Certifikáty

Moje 13 komnata ...

Byl jsem hostem v prestižním podcastu Time Toasters.