kniha a e-book

SMARTEEST+ CÍLE

CESTA K VAŠEMU PRODUKTIVNÍMU PODNIKÁNÍ

Co to jsou SMARTEEST+ CÍLE?

A jak vám pomohou zproduktivnit vaše podnikání?

 • S
  SPECIFICKÝ
 • M
  MĚŘITELNÝ
 • A
  AKCEPTOVATELNÝ
 • R
  REÁLNÝ
 • T
  TRASOVATELNÝ - TERMÍNOVANÝ
 • E
  EKONOMICKÝ
 • E
  EMOCIONÁLNÍ
 • S
  SOCIÁLNÍ
 • T
  TECHNOLOGICKÝ
 • +
  POZITIVNÍ

Díky SMARTEEST+ CÍLŮM získáte:

Vyberte si, co vám nejvíce vyhovuje

Jste-li víte tradiční a nedáte dopustit na papír, nebo kopete za tým elektronických zařízení nebo zda byste nejraději oboje!

kniha SMARTEEST+ CÍLE
299 Kč
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce viverra dui et dolor tristique, id auctor.
e-book SMARTEEST+ CÍLE
279 Kč
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce viverra dui et dolor tristique, id auctor.
E-BOOK

BONUSY, které objednávkou získáte: 

Myšlenková mapa

Check list

Metodu SMARTEEST+ CÍLE jsem úspšně implementoval v těchto firmách:

Reference

Když v roce 1981 Georg T. Doran „vymyslel“ a publikoval podmínku SMART pro stanovení cílů, ke zvýšení pravděpodobnosti jejich úspěšného dosažení, sám předpokládal, že je poplatná podmínkám tehdejší doby, požadavkům ve firmách a tehdejšímu převažujícímu stylu řízení. Jsme o 40 let dále. Vyvíjí se technologie, na vzestupu je všímavost k emocím, společnost je zahalena do sítě sdílení, pečlivěji se sledují společenské dopady různých aktivit... Důležitost cílů se rozhodně nezmenšila a z vlastní zkušenosti v organizacích vím, že jsou stále konkurenční hranou i díky svému srozumitelnému nastavení. Ke SMART přibyla v průběhu doby další řada akronymů a slovních hříček. Mám neodbytný pocit, že ve většině případů jde spíše o trumfování se ve slovních hříčkách než o komplexní chápání cílů. V případě SMARTEEST+ je to jinak. Není to laciná zkratka nejchytřejšího (smartest) cíle. Je to něco víc, v pozitivním slova smyslu (+). Tomáš Gřešek ve svém e-booku prostřednictvím konceptu SMARTEEST+ cílů reflektuje a srozumitelným způsobem se spoustou „zastavení se“ a přemýšlení podává ucelený pohled na stanovení cílů v širších souvislostech a pro současnou dobu. Není to koncept jednoduchý a automatický. Pokud někdo vzdal SMART při stanovení cíle, pravděpodobně se s vervou nepustí do SMARTEEST+. Je to však přístup komplexnější, uvědomělejší i zábavnější. Dává možnost sebereflexe i ve zdánlivě prostém aktu stanovení cíle. Proto e-kniha rozhodně stojí za přečtení, minimálně ze tří důvodů. 1. Pro inspiraci, pokud máte (ještě) obavy pustit se do změny v přístupu k cílům. 2. Pro praktickou aplikaci a vyzkoušení, jak vám metoda/přístup SMARTEEST+ bude fungovat a vyhovovat. 3. Protože Tomáš je zkušený lektor a poradce z praxe. Dlouhá léta vidí, sleduje a pozitivně ovlivňuje reálnou práci, změny a produktivitu přímo ve firmách. Dejte si tedy cíl e-book prostudovat, ne pouze přečíst a pusťte se do svého vlastního SMARTEEST+ díla.

Ing. Libor Friedel, MBA konzultant, kouč a lektor, od roku 1996

Kdo pro vás SMARTEEST+ CÍLE připravil?

Vášeň do podnikání, a tedy svobody, jsem objevil už v roce 1990.
Díky tomu jsem z nuly vybudoval firmu se stomilionovými obraty. Tohoto svého prvorozence jsem, jako hrdý předseda představenstva firmy Elektro MAR, dovedl k fúzi s nadnárodní firmou SIEMENS.

Své podnikatelské a manažerské zkušenosti jsem se rozhodl předávat dál - podnikatelům, firmám menším, středním i těm velikosti SIEMENS. Založil jsem proto rodinnou poradenskou firmu EDUWAY. 

znalosti a především zkušenosti mi byly skvělými odrazovými můstky při tvorbě řady mých úspěšných vzdělávacích programů.

K nejúspěšnějším patří ŠKOLA MISTRŮ - Leadership pro výrobní manažery a LEAN V KOSTCE. LEAN V KOSTCE je unikátním propojením gamifikace se systémem projektového vzdělávání s dopadem do praxe

Jsem autorem metody SMARTEEST+, kterou jsem implementoval ve stovkách firem. Řada z nich je pravidelně zařazována do žebříčku TOP100 firem v ČR, jako například: MITAS, FOXCONN CZ, JOHN CRANE SIGMA, WALMARK, ŠKOFIN, CZ LOKO, ČMŽO elektronika…)

Jedinečnost mého přístupu k rozvoji implementací nových znalostí a dovedností tkví v mé vlastní vzdělávací metodě, metodě tak skvělé, že jsme podle ní pojmenovali i naši firmu, metodě jménem EDUWAY

Jednotlivce i celé firmy tedy rozvíjím tak, že se soustředím na jejich specifické potřeby a individuální potenciál – silné a slabé stránky

Tomáš Gřešek