Jak zvýšit produktivitu při tvorbě obsahu

AI a frameworky zvyšují produktivitu při tvorbě obsahu

V dnešní době je naše každodenní realita naplněna nekonečným množstvím obsahu, který se na nás valí ze všech stran. Od blogů, přes sociální média až po tradiční reklamní kanály. Vytvoření obsahu, který se odlišuje, poutá pozornost a efektivně komunikuje hodnotu produktu nebo služby, je stále náročnější úkol. K tomuto účelu se v marketingu a copywritingu stále více využívají takzvané frameworky pro psaní inspirativních textů a tvoření chytlavých názvů produktů.

Definice a význam frameworků v marketingu a copywritingu

Frameworky jsou v podstatě systémové modely, které umožňují strukturovat a lépe vnímat informace. V kontextu marketingu a copywritingu nám tyto modely poskytují systém pro strukturování a vytváření přesvědčivého obsahu. Pomáhají identifikovat a zdůraznit klíčové body, které chceme sdělit našim potenciálním zákazníkům a klientům.

Například oblíbený framework AIDA (Pozornost, Zájem, Touha, Akce) nám poskytuje systém, díky kterému můžeme vytvořit obsah, který nejprve upoutá pozornost čtenáře, vzbudí jeho zájem o produkt nebo službu, vyvolá touhu po jejím vlastnictví a nakonec čtenáře přiměje k akci.

Role umělé inteligence (AI) v marketingu

V současnosti se stále více do popředí dostává role umělé inteligence (AI) v marketingu. Její využití může mít mnoho podob – od optimalizace marketingových kampaní, přes analýzu dat zákazníků až po tvorbu obsahu. V souvislosti s frameworky pro psaní textů a tvoření názvů produktů, AI může těchto struktur využít k efektivní tvorbě zajímavého a přitažlivého obsahu.

Díky využití AI v marketingu se otevírají nové možnosti a příležitosti. I malý podnikatel dnes může dosáhnout úspěchu v marketingu bez nutnosti najímat specializované agentury. AI je schopná analyzovat velké množství dat a identifikovat klíčové trendy a vzorce chování zákazníků, které by byly pro člověka téměř nemožné zjistit.

V následujících kapitolách se podrobněji zaměříme na několik konkrétních frameworků pro psaní textů a tvoření názvů produktů a prozkoumáme, jak může AI tyto nástroje efektivně využít. Připravte se na poutavý pohled do světa marketingu a technologie, ve kterém se prolínají tradiční metody s nejnovějšími technologickými trendy.

PAS: Problém, Prohloubení uvědomění o problému, Společné řešení

Definice a využití PAS

Mezi oblíbené a široce využívané frameworky patří model nazývaný PAS, což je akronym pro Problém, Prohloubení uvědomění o problému, Společné řešení. Tento model je založen na třech klíčových krocích, které společně tvoří silnou a efektivní strategii pro komunikaci s potenciálními zákazníky.

PAS začíná identifikací problému, na který se zaměřuje produkt nebo služba. Následuje prohloubení uvědomění o problému, které zdůrazňuje důsledky neřešení problému. Nakonec přichází společné řešení, které ukazuje, jak může produkt nebo služba pomoct zákazníkovi vyřešit jeho problém.

Tento model je účinný, protože apeluje na základní lidské emoce a potřeby. Lidé jsou přirozeně motivováni k tomu, aby vyřešili problémy a vyhnuli se negativním důsledkům. PAS tohoto principu využívá k vytvoření silného a přesvědčivého argumentu pro nákup produktu nebo služby.

Ukázka jak pomocí PAS vytvořit přesvědčivý obsah

Představme si, že jsme společnost prodávající aplikaci pro lepší organizaci času. Začneme tím, že identifikujeme problém – mnoho lidí se cítí přetížených a má pocit, že nemají dostatek času. Poté představíme prohloubení uvědomění o problému- pokud tento problém nevyřešíme, může to vést k chronickému stresu a vyhoření. Nakonec nabídneme společné řešení – naše aplikace pro správu času může pomoci zákazníkovi lépe si plánovat čas a snížit stres.

Jak může AI použít PAS v marketingu

Umělá inteligence může výrazně pomoci při využití PAS modelu v marketingu. AI může analyzovat data zákazníků a identifikovat časté problémy, které zákazníci řeší. Tyto informace poté může využít k vytvoření přesvědčivého obsahu, který bude cíleně řešit tyto problémy a nabízet efektivní řešení.

Díky schopnosti AI zpracovávat a analyzovat obrovské množství dat, může také předpovědět, jaké problémy mohou zákazníci v budoucnu čelit. Toto umožňuje podnikatelům představit proaktivní řešení a tím se vyhnout potenciálním negativním důsledkům. To vše přispívá k větší efektivitě a úspěchu marketingových kampaní založených na PAS modelu.

Příklad – příspěvek na Facebook

Cítíte se někdy přetížení množstvím úkolů, které na vás čekají, a máte pocit, že nemáte dostatek času na jejich vyřízení? (Problém). Pokud tento problém neřešíte, může to vést k chronickému stresu a vyhoření, což může ohrozit úspěch vaší firmy. (Prohloubení uvědomění o problému). Ale nemusíte se obávat, máme pro vás řešení! Naše aplikace pro správu času „TimeMaster“ vám může pomoci lépe plánovat svůj čas, zefektivnit vaše podnikání a snížit stres. (Společné řešení). Vyzkoušejte naši bezplatnou zkušební verzi a uvidíte, jak může „TimeMaster“ zlepšit chod vaší firmy. #řešeníproblémů #správavášehočasu #menostresu #TimeMaster

Tento příspěvek nejenže upozorňuje na problém (nedostatek času), ale také zdůrazňuje důsledky neřešení tohoto problému (stres a vyhoření) a nabízí řešení (aplikace „TimeMaster“ pro správu času).

Umělá inteligence by mohla tento proces ještě více vylepšit tím, že by analyzovala, jaké příspěvky mají největší odezvu od zákazníků, a přizpůsobila budoucí příspěvky na základě těchto informací. Také by mohla identifikovat, kteří zákazníci jsou nejpravděpodobnější uživatelé naší aplikací „TimeMaster“, a cílit na tyto zákazníky s přizpůsobenými reklamami.

AIDA: Pozornost, Zájem, Touha, Akce

Definice a využití AIDA

Jedním z nejznámějších a nejvíce využívaných frameworků v marketingu a reklamě je AIDA, což je akronym pro Pozornost (Attention), Zájem (Interest), Touha (Desire) a Akce (Action). Tento model je založen na čtyřech klíčových principech, které řídí rozhodovací proces zákazníka při nákupu produktu nebo služby.

AIDA začíná vzbuzením pozornosti potenciálního zákazníka. To může být dosaženo například prostřednictvím efektivního marketingového obsahu, nápaditého názvu produktu nebo zajímavé reklamy. Jakmile máte pozornost zákazníka, cílem je vzbudit jeho zájem o produkt nebo službu. Toho lze dosáhnout poskytnutím podrobnějších informací o produktu, jeho výhodách nebo tím, jak může řešit problém, který zákazník má.

Následující krok je vytvoření touhy. Toho lze dosáhnout představením specifických výhod produktu nebo služby, které vyvolají u zákazníka přání stát se jejím majitelem. Nakonec je cílem motivovat zákazníka k akci – k nákupu produktu nebo využití služby.

Příklad použití AIDA v marketingu a copywritingu

Jako ilustrativní příklad využití AIDA modelu si představme, že prodáváme e-kniha s názvem „Cesta k zdraví: Průvodce zdravým stravováním“.

Začneme tím, že upoutáme pozornost potenciálních zákazníků zajímavým názvem a atraktivním obalem knihy, který bude vzbuzovat pocit zdraví a vitality. Toto může být dosaženo například prostřednictvím sociálních médií, kde můžeme využít vizuální obsah k upoutání pozornosti naší cílové skupiny. (Pozornost)

Následně vyvoláme zájem tím, že poskytneme podrobnější informace o tom, co kniha obsahuje. Například, můžeme sdílet vzorek kapitoly nebo klíčové myšlenky z knihy. Mohli bychom také zdůraznit, že naše e-kniha nabízí praktické a snadno proveditelné tipy pro zdravé stravování. (Zájem)

Poté můžeme vzbudit touhu tím, že zdůrazníme, jak naše e-kniha nabízí jedinečné a efektivní rady a tipy, které nejsou k dispozici v jiných knihách na trhu. Mohli bychom zdůraznit, že naše rady jsou založeny na nejnovějších vědeckých výzkumech a že jsou jednoduché na provedení. (Touha)

Nakonec motivujeme zákazníky k nákupu e-knihy tím, že jim nabídneme speciální slevu nebo bonus pro rychlé jednání. Například, můžeme nabídnout limitovanou slevu pro prvních 100 zákazníků, nebo můžeme přidat bonusový materiál, jako je plán stravování nebo recepty, pro všechny, kteří si knihu zakoupí do určitého data. (Akce)

Role AI v použití AIDA frameworku

Umělá inteligence může výrazně přispět k efektivnímu využití AIDA frameworku. AI může analyzovat data zákazníků a jejich chování, aby lépe pochopila, co upoutá jejich pozornost, jaký obsah vzbudí jejich zájem, co vyvolá touhu a jak je nejlépe motivovat k akci.

Například, AI může využít data z webových stránek, sociálních médií a e-mailových kampaní k identifikaci, které prvky marketingového obsahu jsou nejúčinnější v rámci každého kroku AIDA procesu. AI může také automaticky testovat různé varianty obsahu a sledovat jejich výkonnost, což umožňuje optimalizaci marketingového obsahu v reálném čase.

BAB: Před – Po – Most

Definice a využití BAB

BAB je akronym pro Před – Po – Most, což je jednoduchý, ale účinný framework používaný v copywritingu a marketingu. Tento model je založen na třech základních krocích, které společně vytvářejí silný a přesvědčivý příběh o hodnotě produktu nebo služby.

BAB začíná popisem situace „Před“, kdy zákazník ještě nevyužívá produkt nebo službu. Následuje popis situace „Po“, kdy zákazník již produkt nebo službu využívá a těží z jeho výhod. Posledním krokem je „Most“, který ukazuje, jak se zákazník dostane od bodu A (Před) do bodu B (Po) – tedy jak může získat a využívat produkt nebo službu.

Ukázka jak využít BAB při tvoření přesvědčivého obsahu

Představte si například firmu, která prodává software pro správu projektů. Začneme popisem situace „Před“, kdy tým má problémy s dodržováním termínů, často ztrácí přehled o pokroku projektu a všichni trpí frustrací ze špatné organizace práce,

Poté představíme situaci „Po“, kdy tým využívá náš software pro správu projektů, má vše pod kontrolou, dodržuje termíny a má jasný přehled o pokroku projektu.

Nakonec představíme „Most“, který ukazuje, jak se tým dostane od bodu A do bodu B. Může to být například zkušební verze softwaru, osobní konzultace nebo školení, které ukáže, jak software funguje a jak ho implementovat do každodenní práce.

Jak AI může využít BAB framework

Umělá inteligence může výrazně přispět k efektivnímu využití BAB frameworku. AI může analyzovat data zákazníků a jejich chování, aby lépe pochopila, jaké jsou jejich typické „Před“ a „Po“ situace a jaký „Most“ by jim nejlépe pomohl přejít z jedné situace do druhé.

AI může také automaticky generovat a testovat různé varianty obsahu založeného na BAB modelu a sledovat jejich výkonnost. To umožňuje podnikatelům neustále zdokonalovat svůj marketingový obsah a lépe se přizpůsobit potřebám a preferencím svých zákazníků.

Příklad – příspěvek na LinkedIn

Představte si příspěvek na LinkedIn naší firmy, která prodává software pro správu projektů s názvem „Projektově.cz“.

👋 Řídíte projekty? Cítíte se někdy přetížení kvůli špatné organizaci ve vašem týmu, problémům s dodržováním termínů a ztrátou přehledu o postupu vašeho projektu? 😫 (Před)

Jak by to bylo, kdyby váš tým měl vše pod kontrolou, dodržoval termíny a měl jasný přehled o postupu projektu? 😎 (Po)

To vše je možné s naším softwarem pro správu projektů „Projektové.cz“. 🚀 Nabízíme bezplatnou zkušební verzi, během které vám ukážeme, jak náš software může pomoci vašemu týmu zlepšit organizaci, dodržování termínů a sledování pokroku projektu. (Most)

👇 Klikněte na odkaz níže a vyzkoušejte „Projektově.cz“ zdarma. Uvidíte, jak může zlepšit chod vašeho týmu. #řešeníproblémů #správaprojektů #Projektově.cz

Další užitečné frameworky

PASTOR (Problem, Amplify, Story and Solution, Testimony, Offer, Response)

Samozřejmě! Systém PASTOR je framework navržený k tvorbě efektivního marketingového a prodejního obsahu. Tento akronym vytvořil Ray Edwards, který je uznávaným copywriterem. Framework PASTOR je navržen tak, aby pomohl marketérům a copywriterům napsat copy, která nejen prodává, ale také slouží svým zákazníkům.

P – Problem: Začněte tím, že identifikujete a popíšete problém, který váš produkt nebo služba řeší. Je důležité hluboce porozumět bolestem a potřebám vašeho cílového publika.

A – Amplify: Zesilte důsledky problému, pokud nebude vyřešen. To může zahrnovat důsledky na zdraví, finance, vztahy nebo jakýkoli jiný aspekt života zákazníka. Tím vytváříte naléhavost a ukazujete potenciálnímu zákazníkovi, co může ztratit, pokud problém neřeší.

S – Story and Solution: Vyprávějte příběh o tom, jak byl produkt nebo služba vytvořen jako řešení problému. Toto je také místo, kde představíte svůj produkt nebo službu jako řešení.

T – Testimony: Představte svědectví nebo příběhy reálných lidí, kteří využili váš produkt nebo službu a dosáhli pozitivních výsledků. To může zahrnovat recenze, příběhy úspěchu nebo studie případů.

O – Offer: Jasně a přesně vysvětlete, co nabízíte. Měli byste popsat, co zákazník dostane, jaké jsou výhody a co to pro něj znamená.

R – Response: Nakonec vyzvěte své publikum k akci. Ať už jde o nákup produktu, přihlášení k odběru newsletteru nebo kontaktování vaší společnosti, měli byste být jasní v tom, co od nich očekáváte.

Celkově framework PASTOR zdůrazňuje službu zákazníkům tím, že jim nabízí hodnotné řešení jejich problémů, namísto toho, aby se soustředil pouze na prodej.

SPIN (Situace, Problém, Implikace, Nutnost změny)

Tento rámec je účinný pro prodejní rozhovory a prezentace. Pomáhá identifikovat a objasnit problém, ukázat jeho implikace a nutnost změny.

SSS (Short-Simple-Sincere)

Tento rámec je ideální pro krátké, jednoduché a upřímné zprávy. Je vhodný pro sociální média, blogy a emailové zprávy.

DRIP (Differentiate, Reinforce, Inform, Persuade)

Tento rámec je vhodný pro dlouhodobé kampaně. Pomáhá vytvářet diferencovaný obraz značky, poskytuje posílení značky, informuje o produktech nebo službách a je přesvědčivý.

Differentiate: Co dělá vaši nabídku jedinečnou?

Reinforce: Zdůraznění vašeho poselství.

Inform: Poskytnutí informací o produktech a službách.

Persuade: Přesvědčit zákazníky k akci (např. k nákupu).

Shrnutí výhod frameworků a AI

V dnešní době je marketingový obsah všudypřítomný a stává se stále obtížnějším vyniknout. Frameworky pro psaní textů a tvoření názvů produktů, jako jsou PAS, AIDA a BAB, jsou nástroje, které mohou pomoci firmám vytvořit přesvědčivý a efektivní obsah, který upoutá pozornost zákazníků, vzbudí jejich zájem a motivuje je k akci.

Umělá inteligence (AI) přináší do tohoto procesu další rozměr. AI může využít tyto frameworky k vytvoření přesvědčivého obsahu, který je přizpůsobený potřebám a preferencím jednotlivých zákazníků. AI během krátkého okamžiku vytvoří velké množství variant..Díky schopnostem AI analyzovat velké množství dat a identifikovat klíčové trendy a vzorce, mohou firmy dosáhnout větší efektivity a úspěchu v marketingu.

Díky technologiím, jako je AI, je marketing efektivnější a dostupnější než kdy dříve. I malé podniky dnes mohou dosáhnout úspěchu v marketingu bez potřeby najímání specializovaných agentur. Tento trend se pravděpodobně bude v budoucnu ještě zvyšovat, jak se technologie budou dále vyvíjet a zlepšovat.

Doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné informace o tom, jak můžete využít frameworky pro psaní textů a tvoření názvů produktů a umělou inteligenci pro zlepšení vašeho marketingu. Připravte se na fascinující cestu do světa marketingu a technologie, která vám může pomoci dosáhnout vašich podnikatelských cílů.

Tomáš Gřešek
Tomáš Gřešek
Lektor, konzultant, kouč a vizionář, který rád inspiruji lidi na jejich cestě životem.

Pro vaši podporu na cestě produktity jsme pro vás připravili:

kniha SMARTEEST+ CÍLE - webinář pro webinář

SMARTEEST+ CÍLE

V knize najdete inspiraci nejen jak si cíle nasatavit, ale zejména jak cíle úspěšně implementovat.

 

Více informací

LEADER PRODUKTIVITY V KOSTCE

V kurzu se naučíte implementovat klíčoví principy PRODUKTIVITY do svého života a podnikání.

 

Více informací

JAK ÚSPĚŠNÍ NAPLNIT CÍLE

V kurzu se nučíte jak implementovat cíle.

Více informací
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů