Myšlenková mapa

Jak si nastavit Cíle?

Myšlenková mapa vám zjednoduší
vytvoření a zejména naplnění
VAŠICH KLÍČOVÝCH CÍLŮ:

 • zvýšení zisků
 • snižení nákladů
 • motivace zaměstnanců
 • založení startupu
 • ...
 • ale i zhubnutí nebo uběhnutí maratónu
 • Jste podnikatel?
 • Jste manažer?
 • Vedete tým?
 • Jste cílevědomý člověk?

 ... v myšlenkové mapě najdete inspiraci,
jak dosáhnou smysluplných cílů ...

Moji klienti jsou úspěšní při realizaci cílů, protože využívají moji metodu
SMARTEEST+ CÍLE

 • SMARTEEST+ cíle přinášejí měřitelné
  a očekávatelné výsledky
 • Lidé se aktivně zapojují do realizace SMARTEEST+ cílů
 • Lidé naplňují své hodnoty při plnění SMARTEEST+ cílů
 • Spolupráce při realizaci SMARTEEST+ cílů vytváří tvůrčí firemní kulturU
 • Na každém kroku při cestě k SMARTEEST+ cíli
  zažíváte úspěch (nejen v cíli)

Jakou cestou se vydáte:

 • Bez cíle?
 • S cílem?
 • Se SMARTEEST+ CÍLEM?