Podnikáte? 

Řídíte firmu?

Vedete tým?

...

Měníte se?

...

Kdo se NEZMĚNÍ - NEPŘEŽIJE!!!

Vytvářejte ZMĚNY

- buďte lídry změny

- buďte lídry v managementu

- buďte lídry v podníkání 

Zkuste si představit, že ZMĚNY vytváříte a ostatní vás následují. 

Jste LÍDŘI ZMĚNY.

Jak se stát LÍDREM ZMĚNY?

Změny se dějí pořád, a přesto se jim bráníme nebo možná právě proto. Změna je tady totiž všudy přítomna. Co je pro Vás symbolem změny? Pro mě je symbolem změny Jin a Jang – nomáda. Je to o tom, že bílá se mění v černou, černá v bílou, den se mění v noc, noc se mění v den. Tedy vidíte, že i přirozené rytmy jsou o změnách. 

Hodiny, minuty se neustále mění, ale my se změnám velmi často bráníme

Kolem nás jsou pořád změny, ale my se jim bráníme. 

Proč se těm změnám bráníme? Je to jednoduché. Změna v nás vyvolává strach. My zavedeme nějakou zásadní dramatickou změnu, a zároveň se bojíme, co nám to přinese. Co bude změna pro nás znamenat, co změna bude znamenat pro mě osobně, co změna bude znamenat pro můj business, co změna bude znamenat pro moje pohodlí, co změna bude znamenat pro můj zajetý klid?

 Abychom změnu zavedli musíme vynaložit úsilí. V momentě, kdy naše zaujetí změnou pomine, když změně přestaneme věnovat pozornost, když pomine naše úsilí udržet změnu, když změnu nezměníme v nový standard, tak se změna stane neudržitelnou.  Neudržíme ten nový standard, který jsme si nastavili. Začneme se vracet zpátky tam, kde jsme začali změnu tvořit.

Představte si to na praktickém příkladu. 

Jste majitel restaurace. Chcete zvýšit zisk. Vymyslíte změnu. Změna spočívá v tom, že chcete více prodat stávajícím zákazníkům. K obědovému menu jim nabídnete kávu a zákusek za ”akční” cenu. Jste svým nápadem nadšení. Sdělíte to servírkám. Ty už tak nadšen nejsou. Ale ze strachu o místo a výplatu vám slíbí, že kávu budou nabízet. Vy se jdete jako hrdý autor skvělého nápadu na první oběd podívat. A servírky nabízejí kávičku a zákusek s úsměvem. Druhý den se to opakuje. A tak jste uspokojení svým skvělým nápadem. A srdce vám plesá nad zvýšenou tržbou a ziskem. Třetí den už na kontrolu servítek při obědě nemáte čas. A co se stane? Servírky už kávu ani zákusek nenabízejí. Proč? To je delší debatu. Ale principiálně jde o to, že jste nezvládli principy – metodiku změny. Jak asi tento příběh pokračoval?  …

Přestože se první změna nepovedla, provedeme po nějaké době novou změnu zase dramatickou. Opět nejsme schopni dodržet ten standard a zase padáme dolů. 

Znáte to? Pak od lidí často slyšíte: “To nemá cenu! To už tady bylo! My si počkáme, až se to stane samo!”

Kladete si otázku: “Jak tedy na to?”

Prozradím vám tajemství – ověřené řešení.  Jsou to TŘI klíčové principy úspěšné změny.

Je to princip 3I:

 • idea
 • inspirace
 • implementace

Co to znamená?

 • Musím mít jasnou ideu – myšlenku.
 • Musím inspirovat k akci.
 • Musím umět změnu implementovat do praxe.

Princip 3I vám bude úspěšné fungovat, když splníte dvě podmínky: 

Za prvé jste LÍDR ZMĚNY – máte předpoklady (12 kompetencí lídra změny) pro to, abyste byli schopni změnu vytvořit a implementovat.

Za druhé znáte postup – metodu implementace změny. Efektivní metodou implementace změny je 8 KROKŮ KE ZMĚNĚ (od John Kotter)

Buďte lídrem a iniciátorem klíčových změn. Pomocí 8 jednoduchých kroků, implementujte změny efektivně. Zaveďte Změny do vašeho života, do vašeho byznysu.

Moje cesta LÍDRA ZMĚNY

V průběhu mé podnikatelské kariéry ve firmě Elektro MAR  jsem se zaměřoval na automatizaci procesů technologií ve firmách.

 • Lidé díky nám měli doma teplo a teplou vodu - řídili jsme teplárny.

 • Měli i čistou pitnou vodu z kohoutku - realizovali jsme automatizaci čističek odpadních vod.

 • Dýchali i čistý vzduch - automatizovali jsme odprášení kotlů.

 • Naše vize byla v motu: “Váš úspěch je náš cíl.”

 • Abychom naplnili naše cíle a pomohli klientům k úspěchu,  museli jsme velmi často ve firmách vyvolat změny. Například změnu řízení kotle z ručního ovládání na plně automatické řešení zasáhlo všechny od ředitelé teplárny po topiče.

 • Abychom uspěli museli jsme změnit a  optimalizovat i naše firemní procesy.

 • Zvyšovali jsme i efektivitu a produktivitu v naší firmě.

 • Vytvořili jsme tak vyšší hodnotu pro naše klienty.

 • Pomocí změn zajetých procesů jsme eliminovali naše i jejich plýtvání.

 • Změnou byla i automatizace a digitalizace procesů.

 • Měnili jsme své myšlení a měnili jsme i myšlení našich klientů - rozvíjeli jsme naše i jejich zaměstnance.

 • Uběhlo několik let.

 • Udělal jsem ZMĚNU.

 • Dovedl jsem firmu k fúzi s firmou SIEMENS.

 • Udělal jsem ZMĚNU.

 • Opustil jsem lukrativní místo a prodal podíl ve firmě.

 • Začal jsem pomáhat podnikatelům měnit jejich byznys.

 • V rámci rozvoje firem, implementaci lean mnagementu jsem ve firmách nositelem změny - jsem LÍDR ZMĚNY.

 • ....

Byl jsem lídrem změny
a vedu podnikatelé a manažery
k vyšší produktivitě a dlouhodobé prosperitě.

V současné době pomáhám firmám růst.

 • Reviduji vize a strategie.

 • Optimalizuji procesy v dnešních firmách.

 • Rozvíjím přirozený potenciál lidí.

 • Hledám jejich silné stránky.

 • Automatizuji procesy.

 • Vyvolávám potřebu změny ve firmách.

 • Řídím firemní projekty a týmy.

 • S firemními týmy eliminují plýtvání.

 • ....
 • a k tomu všemu musím být LÍDR ZMĚNY

Jsem lídrem změny a vedu podnikatelé a manažery
k vyšší produktivitě a dlouhodobé prosperitě.

I vy můžete být lídr změny a prosperity!!!

Klíčové kompetence lídra změny jsou:

 • Nezdolnost a silná vůle

 • Jasná vize

 • Otevřenost vůči kritice

 • Strukturovaný přístup k řešení problémů

 • Přesvědčivá komunikace

 • Budování podpory

 • Poučení z chyb

 • Analytická pečlivost

 • Odolnost vůči přetěžování 

 • Dovednosti spojené s definováním problému

 • Kompetence pro řízení procesů

 • Vypořádání se s nejistotou

Kompetence lídra změn si můžete otestovat v našem testu 12 KOMPETENCÍ LÍDRA ZMĚN

Moji TOP klienti,
kteří budují svou prosperitu na bázi
EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ ZMĚN.

IPO, SCHWAN COSMETICS, KOBLA, EMOS, ABEX SUBSTRÁTY, DŘEVOTRUST, OPTYS, BLOCK, MORA GORENJE, VAGONKA DŘEVO, SALVATOR STŘECHY, JOHN CRANE SIGMA, SMITHS MEDICAL, TIMM SLOVAKIA, STOCKLIN, KASKO, ROBE SHOW LIGHTING, UNEX, MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, ČSAD KARVINÁ, UNIGEO, BROSSE, KOYO, ČMŽO ELEKTRONIKA, CZ LOKO, JOHN CRANE SIGMA, FOXCONN CZ, HOBES, KOS, HDO, KRMÍM KVALITNĚ, RETIS GROUP, ŠKOFIN, TRELLEBORG (MITAS), PODRAVKA, MOGADOR, IRISA, WALMARK, PRECIZ, ŠKODA VAGONKA ...

Jak využívají moji klienti systém pro řízení změn?

S většinou klientů mám podepsané smlouvy o “mlčenlivosti” a taky je tady GDPR. Proto v referencích neuvádím konkrétní firmy. Můj přínos pro tyto firmy je velmi cenný a strategický, proto jsme se dohodli, že nebudu zveřejňovat jejich jména v kontextu přínosů. Popíšu vám tedy přínosy anonymně.

ZAKÁZKOVÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Snížili jsme “skluzy“ výrobních příkazů z 1500 zpoždění na 310 během 5 měsíců.

Interní neshody jsme eliminovali z 60 na 10 v průběhu necelých  3 měsíců.

Navrhli jsme smysluplná KPI a ty jsme vizualizovali a analyzovali s mistry.

SÉRIOVÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Na základě měření OEE a 5S auditu jsme vytvořili několik klíčových zlepšení.

U svařovacího karuselu jsme zkrátili čas na seřízení z 6 hodin na 30 minut. Standardizovali jsme postup seřízení. Zavedli jsme principy 5S na seřizovací práce, nástroje a pomůcky. Realizovali jsme úpravu nástrojů pro svařování na karuselu. Využili jsme metodu SMED a měření OEE. OEE u svařovacího stroje se zvýšilo z 15% na 45% v průběhu 4 měsíců.

Výrazně jsme zkrátili proces oprav realizovaných ve vlastní nástrojárně. Provedli jsme detailní popis procesů. Odhalili jsme slabá místa - dvojí evidenci, nejasné priority, absenci aktuálních dat v nástrojárně. Odstranili jsme nefunkční formuláře, zrychlili jsme odepisování výkonů na opravách (ne jen jednou za týden). Vytvořili jsme nová funkční KPI. Celý proces se zkrátil z 8 dnů na 3 dny.

TISKAŘSKÁ ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Nastavili jsme standardy 5S.

Optimalizovali jsme layouty – zvýšila se přehlednost průběhu zakázky. Výrazně se snížila fyzická náročnost práce na většině pracovišť. Zavedli jsme standardy do výroby.

Začali jsme měřit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Optimalizovali jsem celkové náklady na zakázky.

VÝROBA POČÍTAČŮ

Zvýšili jsme životnost akumulátorů o 425% - z toho vyplynuly výrazné úspory na prostoje a snížení nákladů na nákup nových akumulátorů. 

Změnili jsme proces vyskladňování a tím došlo ke snížení nákladů v desítkách tisíc ročně  - ROI – jeden týden.

Zkrátili jsme proces reklamací. Zkrácení zaevidovaní reklamace z 20 na 1den a zkrácení vyřízení reklamace z 36 na 5 dnů.

Optimalizovali jsme plánování procesů výroby využitím kapacit v rozmezí 95% - 105% se zvýšilo z 3 dnů na 16 v průběhu necelých 3 měsíců.

Optimalizovali jsme e-mailové komunikace. Eliminovali jsme e-maily, které nepřidávají přidanou hodnotu. Vytvořili jsme pravidla pro e-mailovou komunikaci. Úspora na oddělení s 20 lidmi cca 50 000,- kč ročně. Po odladění byly tyto principy multiplikovány do celé firmy. Úspory v milionech korun.

ZNÁTE SLOVENSKOU STRELU?

To je proč jsem hrdý na to, co dělám. Můj klient ČMŽO-elektronika více jak dva roky pracuje na totální renovaci této technologické chlouby, kterou vytvořily české a slovenské ručičky a hlavičky. Asi si nedovedete představit, jak náročná taková renovace je. A já jsem vděčný, že jsem mohl školit tyto borce, kteří tuto zakázku realizují.

Už se těším, až budete moci i tuto technologickou krásku opět obdivovat. Více o Slovenské strele najdete zde.

V roce 1936 jezdila rychlostí skoro 100 km/h. Z Bratislavy do Prahy to stíhala za 4 hodiny a 20 minut.

Jak to vidí moji klienti? (reference)

CO VÁM TO PŘINESE,
KDYŽ SE STANETE
LÍDREM ZMĚN?

 • Naplníte svou Vizi.
 • Vytvoříte větší zisky.
 • Optimalizujete procesy.
 • Vybudujete si přirozenou autoritu a respekt.
 • Stanete se inovativní firmou.
 • Budete vytvářet svůj trh.
 • Zvýšite hodnotu svých produktů a služeb.

Na co se ptáte?

Pro koho je kurz přínosný?

Pro všechny podnikatele, pro všechny manažery, kteří chtějí uspět v dnešní turbulentní době. Je zejména vhodný pro lidi, kteří jsou ochotni udělat změnu ve svém životě a podnikání. Je vhodný i freelancery, kteří chtějí růst a neudřít se.

Co se v kurzu naučím?

Nic. Nebo hodně. Nevím, co umíte a co znáte. Kurz je o inspiraci. Kurz je online. Důležité je, co aplikujete do života, ne to co se naučíte (to je princip naší firmy EDUWAY - učení, musí vést k rozvoji a růstu). Trvalý růst vede k mistrovství - pochopení principů života a podnikání. Všichni jsme na cestě, je důležité dělat i malé kroky a nesedět na místě. O tom je tento kurz. O malých krocích, které vás dovedou k mistrovství, když tyto kroky budete dělat každý den. Jeden uskutečněný malý krok vám přinese úspěch, radost i bohatství, když tomu věříte a hlavně když půjdete do akce.

V čem je to jiné než ostatní kurzy?

Tento kurz je tvořen mým podnikatelským i osobním příběhem. Tento kurz ukazuje principy, klíčové principy - univerzální principy, které fungují vždy a všude - tento kurz ukazuje principy ověřené mou podnikatelskou praxí a praxí mých klientů a partnerů.

Kdy obdržím přístupy?

Okamžitě po připsání platby na náš účet vám přijdou přístupové údaje do členské sekce se všemi videi a materiály.

Je možné platit převodem?

Ano.

Na jak dlouho získám přístupy?

Přístupy k celému kurzu získáte na minimálně 48 měsíců. Kurz bude dostupný pokud bude kurz přinášet hodnotu kurzistům.

Jak to přesně bude probíhat?

Obdržíte přístupy do členské sekce, kde najdete všechna videa a bonusy. Budete tak moci sledovat videa, jak vám bude vyhovovat a kdykoli se k nim vracet. Všechna videa jsou ihned přístupná. Jednotlivé principy můžete studovat v libovolném pořadí. Doporučuji však při první studiu dodržet navržený postup.

Fungují principy jen pro velké firmy?

Ne. Principy jsou univerzální a využít je mohou všichni podnikatelé, freelanceři, manažeři malých i velkých firem.

Poskytujete garanci vrácení peněz?

Samozřejmě. Garanci na své vzdělávací akce dávám od samotného začátku mých vzdělávacích aktivit od roku 2000. Garance vrácení peněz je 30 dnů od dne, kdy vám pošlu přístupy do celého kurzu.

Mohu účet sdílet s kolegy ve firmě?

Ano můžete. Ale upřímně si myslím, že pokud chcete být leadrem produktivity, tak si objednáte multilicenci. - napište mi na e-mail. Tím to bude pro všechny fér a v rovnováze.

Co když mi nebude něco jasné.

V tom případě si kupte VIP verzi s mou osobní podporou, kde máte 4 hodiny mé osobní podpory za akční cenu.

Pro koho kurz není?

 • Jste fanatik STATUS QUO.
 • Nechcete nic měnit.
 • Máte rádi své pohodlí.
 • Jistota je pro vás hodnota.
 • Už jste všude byli a všechno znáte.

Pro koho kurz je?

 • Máte otevřenou mysl?
 • Máte vizi.
 • Máte rádi inovace?
 • Rádí inspirujete.
 • Chcete být lídrem.
 • Chcete být lídrem na trhu.
 • Jste podnikatel?
 • Jste manažer?
 • Vedete tým?
 • Chcete úspěšně podnikat?

Kdo jsem?

Vášeň do podnikání, a tedy svobody, jsem objevil už v roce 1990.

Díky tomu jsem z nuly vybudoval firmu se stomilionovými obraty. Tohoto svého prvorozence jsem, jako hrdý předseda představenstva firmy Elektro MAR, dovedl k fúzi s nadnárodní firmou SIEMENS.

Své podnikatelské a manažerské zkušenosti jsem se rozhodl předávat dál - podnikatelům, firmám menším, středním, i těm velikosti SIEMENS. Založil jsem proto rodinnou poradenskou firmu EDUWAY. 

Mé znalosti a především zkušenosti mi byly skvělými odrazovými můstky při tvorbě řady mých úspěšných vzdělávacích programů.

K nejúspěšnějším patří LEADERSHIP AKADEMIE a LEAN V KOSTCE. LEAN V KOSTCE je unikátním propojením gamifikace se systémem projektového vzdělávání s dopadem do praxe. 

Jsem autorem metody SMARTEEST+, kterou jsem implementoval ve stovkách firem. Řada z nich je pravidelně zařazována do žebříčku TOP100 firem v ČR, jako například: MITAS, FOXCONN CZ, JOHN CRANE SIGMA, WALMARK, ŠKOFIN, CZ LOKO, ČMŽO elektronika…)

Vydal jsem tištěnou knihu SMARTEEST+ CÍLE.

Jsem autorem řady online projektů - JAK SI NASTAVIT CÍLE, ZASTAVME SE, LEADER PRODUKTIVITY.

Jedinečnost mého přístupu k rozvoji implementací nových znalostí a dovedností tkví v mé vlastní vzdělávací metodě, metodě tak skvělé, že jsme podle ní pojmenovali i naši firmu, metodě jménem EDUWAY. 

Jednotlivce i celé firmy tedy rozvíjím tak, že se soustředím na jejich specifické potřeby a rozvoj jejich individuálního potenciálu – silných stránek.

Certifikáty

BONUSY

Dnes ke kurzu ziskáte bonusy:

 • Kniha SMARTEEST+ CÍLE  v tištěné podobě - 299,- Kč
 • Kniha SMARTEEST+ CÍLE  v elektronické podobě - 279,- Kč
 • Myšlenková mapa SMARTEEST+ CÍLE  - 190,- Kč
 • Pracovní sešit LÍDR ZMĚN V KOSTCE- 299,- Kč
 • Myšlenková mapa LÍDR ZMĚN V KOSTCE  - 190,- Kč
 • Test 12 kompetencí lídra změn - 490,- Kč
 • 8 x šablon pro implementaci změn - 1520,- Kč
 • Záznam z webináře - 990,- Kč

Dnes ušetříte jen na bonusech 2 247,-Kč

Moje 13 komnata ...

Byl jsem hostem v prestižním podcastu Time Toasters.