Chcete zvýšit produktivitu vaši výroby?

Implementujte OEE do řízení vaši výroby.

Kladete si otázky?

 • Co nám přinese OEE?
 • Jak implementovat OEE?
 • Na které stroje implementovat OEE?
 • Jak to naučím své zaměstnance?
 • ???
 • To už jsem zkoušeli a nefungovalo to!

Chcete ve vaší firmě?

 • Zvýšit produktivitu?
 • Zrychlit výrobní procesy?
 • Zlepši kvalitu?
 • Zvýšit návratnost investic?
 • Mít transparetní odměňování?
 • Rozvíjet a motivovat zaměstnance?

Implementace OEE
je řešení vaší trvalé produktivity.

ONLINE KURZ "IMPLEMENTACE OEE V KOSTCE"

Online kurz IMPLEMENTCE OEE V KOSTCE, je praktický průvodce, který vám a vašim zaměstnancům ukáže smysl i prakický postup implementace OEE do vašich výrobních procesů.

 • V krátkých videích se seznámíte s principy a metodikou OEE.
 • Naučíte se měřit a počítat OEE.
 • Nastavíte si klíčové kategorie plýtvání (6 velkých ztrát).
 • Naučíte se analyzovat a vyhodnocovat data z měření.
 • Objevíte náměty na vhodnou vizualizaci.
 • Pomocí příkladů z praxe najdete inspiraci pro své řešení.
 • Osvojíte si principy projektové implementace OEE.
 • Budete schopni odstraňovat ztráty a plýtvání.
 • Zlepšíte zapojení zaměstanců do procesu zvyšovaní produktivity.
 • Vaši zaměstanci budou moci studovat principy OEE kdykoliv.
 • Zjistíte proč jen MĚŘIT nestačí!

MODULY ONLINE KURZU "IMPLEMENTACE OEE V KOSTCE"

 1. OEE – METODA
 2. OEE – PŘÍPADOVÁ STUDIE
 3. 6 VELKÝCH ZTRÁT - PLÝTVÁNÍ
 4. OEE – IMPLEMENTACE
 5. OEE – VIZUALIZACE
 6. OEE – ANALÝZA
 7. OEE a TEEP
 8. OEE – SHRNUTÍ A PŘÍKLAD Z PRAXE

FORMÁT ONLINE KURZU "IMPLEMENTACE OEE V KOSTCE"

 • VIDEOPREZENTACE
 • PREZENTACE V PDF KE STAŽENÍ
 • MP3 KE STAŽENÍ
 • MYŠLENKOVÉ MAPY
 • PRACOVNÍ SEŠIT
 • E-BOOK
 • PODPŮRNÉ MATERIÁLY A ŠABLONY

PROČ ONLINE KURZU "IMPLEMENTACE OEE V KOSTCE"?

V rámci online kurzu IMPLEMENTACE OEE V KOSTCE:

 • ziskáté vyukové materiály, které jsou vám i vaším zaměstnacům dostupné trvale
 • můžete studovat když máte potřebu se rozvíjet a máte čas
 • budete mít dostupné aktualizace 

CO JE OEE?

 • OEE – celková efektivita zařízení je standard pro měření produktivity a efektivity výroby.
 • Pomocí OEE jste schopni identifikovat procento výrobního času, kdy stroj je využíván skutečně produktivně.
 • Cílem je mít ve výrobě OEE 100 %. Když je vaše OEE rovno 100 %, tak to znamená, že vyrábíte pouze dobré (kvalitní) díly, bez prostojů a podle plánu.

PROČ OEE?

Jak se stát světovou třídou v podnikání?

Kam patří vaše firma?

...

Chcete se ZLEPŠIT?

 • Zaměřte si na potřeby zákazníků.
 • Zvyšujte hodnotu pro klienty.
 • Eliminujte klíčové ztráty a plýtvání.
 • Oddělte stoje od operátorů - cesta k vícestrojové obsluze.
 • Automatizujte procesy.
 • Měřte.
 • Vizualizujte.
 • Inspirujte.
 • Zlepšujte se.

Lepší výsledky v podnikání a spokojenost v životě dosáhnete pomocí zvyšování produktivity.

Produktivita vám zajistí stabilitu a dlouhodobou prosperitu.
Získáte dostatek času pro naplnění svých snů.

PŘÍNOSY OEE

Pomocí smysluplně zavedené metody OEE:

 • Odhalíte rezervy, neproduktivní časy a plýtvání.
 • Identifikujete a kvantifikujete ztráty vznikající ve výrobním procesu.
 • Budete schopni operativně vizualizovat výsledky.
 • Zavedete transparentní interní benchmarking.
 • Zavedením ovlivnitelných ukazatelů (KPI) výroby a údržby podpoříte angažovanost.
 • Zlepšíte motivaci celého týmu.
 • Zefektivníte využití strojů a linek.
 • Uspoříte energie.
 • Uspoříte lidské zdroje a lépe využijete potenciál lidí.
 • Zvýšíte kvalitu výroby.
 • Zlepšíte návratnost investic.
 • Odstraníte časy, které nepřidávají hodnotu.
 • Zvýšíte flexibilitu.
 • Zkrátíte termíny dodávek.
 • Stanete se vyhledávaným dodavatelem.

PROČ NEMĚŘIT ALE IMPLEMENTOVAT OEE?

 • Stanovte si důvod zavedení OEE.
 • Vytvořte tým zodpovědný za implementaci OEE.
 • Nastavte si cíle projektu zavedení OEE.
 • Cíle jasně komunikujte a vizualizujte.
 • Zapojte do procesu realizace klíčové zaměstnance.
 • Jděte cestou QUICK WIN – malých kroků a rychlých vítězství.
 • Úspěchy vizualizujte.
 • Z měření a analýzy OEE udělejte standard - návyk.

Moji TOP klienti,
kteří budují svou prosperitu na bázi produktivity.

IPO, SCHWAN COSMETICS, KOBLA, EMOS, ABEX SUBSTRÁTY, DŘEVOTRUST, OPTYS, BLOCK, MORA GORENJE, VAGONKA DŘEVO, SALVATOR STŘECHY, JOHN CRANE SIGMA, SMITHS MEDICAL, TIMM SLOVAKIA, STOCKLIN, KASKO, ROBE SHOW LIGHTING, UNEX, MORAVSKÉ ŽELEZÁRNY, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, ČSAD KARVINÁ, UNIGEO, BROSSE, KOYO, ČMŽO ELEKTRONIKA, CZ LOKO, JOHN CRANE SIGMA, FOXCONN CZ, HOBES, KOS, HDO, KRMÍM KVALITNĚ, RETIS GROUP, ŠKOFIN, TRELLEBORG (MITAS), PODRAVKA, MOGADOR, IRISA, WALMARK, PRECIZ, ŠKODA VAGONKA ...

Jak zvýšili moji klienti svou produktivitu?

S většinou klientů mám podepsané smlouvy o “mlčenlivosti” a taky je tady GDPR. Proto v referencích neuvádím konkrétní firmy. Můj přínos pro tyto firmy je velmi cenný a strategický, proto jsme se dohodli, že nebudu zveřejňovat jejich jména v kontextu přínosů. Popíšu vám tedy přínosy anonymně.

ZAKÁZKOVÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Snížili jsme “skluzy“ výrobních příkazů z 1500 zpoždění na 310 během 5 měsíců.

Interní neshody jsme eliminovali z 60 na 10 v průběhu necelých  3 měsíců.

Navrhli jsme smysluplná KPI a ty jsme vizualizovali a analyzovali s mistry.

SÉRIOVÁ STROJÍRENSKÁ VÝROBA

Na základě měření OEE a 5S auditu jsme vytvořili několik klíčových zlepšení.

U svařovacího karuselu jsme zkrátili čas na seřízení z 6 hodin na 30 minut. Standardizovali jsme postup seřízení. Zavedli jsme principy 5S na seřizovací práce, nástroje a pomůcky. Realizovali jsme úpravu nástrojů pro svařování na karuselu. Využili jsme metodu SMED a měření OEE. OEE u svařovacího stroje se zvýšilo z 15% na 45% v průběhu 4 měsíců.

Výrazně jsme zkrátili proces oprav realizovaných ve vlastní nástrojárně. Provedli jsme detailní popis procesů. Odhalili jsme slabá místa - dvojí evidenci, nejasné priority, absenci aktuálních dat v nástrojárně. Odstranili jsme nefunkční formuláře, zrychlili jsme odepisování výkonů na opravách (ne jen jednou za týden). Vytvořili jsme nová funkční KPI. Celý proces se zkrátil z 8 dnů na 3 dny.

TISKAŘSKÁ ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Nastavili jsme standardy 5S.

Optimalizovali jsme layouty – zvýšila se přehlednost průběhu zakázky. Výrazně se snížila fyzická náročnost práce na většině pracovišť. Zavedli jsme standardy do výroby.

Začali jsme měřit klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Optimalizovali jsem celkové náklady na zakázky.

VÝROBA POČÍTAČŮ

Zvýšili jsme životnost akumulátorů o 425% - z toho vyplynuly výrazné úspory na prostoje a snížení nákladů na nákup nových akumulátorů. 

Změnili jsme proces vyskladňování a tím došlo ke snížení nákladů v desítkách tisíc ročně  - ROI – jeden týden.

Zkrátili jsme proces reklamací. Zkrácení zaevidovaní reklamace z 20 na 1den a zkrácení vyřízení reklamace z 36 na 5 dnů.

Optimalizovali jsme plánování procesů výroby využitím kapacit v rozmezí 95% - 105% se zvýšilo z 3 dnů na 16 v průběhu necelých 3 měsíců.

Optimalizovali jsme e-mailové komunikace. Eliminovali jsme e-maily, které nepřidávají přidanou hodnotu. Vytvořili jsme pravidla pro e-mailovou komunikaci. Úspora na oddělení s 20 lidmi cca 50 000,- kč ročně. Po odladění byly tyto principy multiplikovány do celé firmy. Úspory v milionech korun.

ZNÁTE SLOVENSKOU STRELU?

To je proč jsem hrdý na to, co dělám. Můj klient ČMŽO-elektronika více jak dva roky pracuje na totální renovaci této technologické chlouby, kterou vytvořily české a slovenské ručičky a hlavičky. Asi si nedovedete představit, jak náročná taková renovace je. A já jsem vděčný, že jsem mohl školit tyto borce, kteří tuto zakázku realizují.

Už se těším, až budete moci i tuto technologickou krásku opět obdivovat. Více o Slovenské strele najdete zde.

V roce 1936 jezdila rychlostí skoro 100 km/h. Z Bratislavy do Prahy to stíhala za 4 hodiny a 20 minut.

Jak to vidí moji klienti? 

Reference 

CO VÁM TO PŘINESE,
KDYŽ BUDETE IMPLEMENTOVAT OEE?

 • Vytvoříte větší zisky.
 • Snížíte náklady.
 • Optimalizujete procesy.
 • Získáte větší oblíbenost v kolektivu 🙂 ikdyž o to možná nestojíte.
 • Vybudujete si přirozenou autoritu a respekt.
 • Rozvinete svou expertní značku – bude se o vás mluvit a psát.
 • Upevníte pozici vaší firmy na trhu.
 • Vybudujete si přirozenou autoritu a respekt.

 • Rozvinete svou expertní značku – bude se o vás mluvit a psát.

 • Upevníte pozici vaší firmy na trhu.

Na co se ptáte?

Pro koho je kurz přínosný?

Pro všechny podnikatele, pro všechny zejména výrobní manažery, kteří chtějí uspět v dnešní turbulentní době. Je zejména vhodný pro lidi, kteří jsou ochotni udělat změnu ve svém životě a podnikání.

Co se v kurzu naučím?

Nic. Nebo hodně. Nevím, co umíte a co znáte. Kurz je o inspiraci. Kurz je online. Důležité je, co aplikujete do života, ne to co se naučíte (to je princip naší firmy EDUWAY - učení, musí vést k rozvoji a růstu). Trvalý růst vede k mistrovství - pochopení principů života a podnikání. Všichni jsme na cestě, je důležité dělat i malé kroky a nesedět na místě. O tom je tento kurz. O malých krocích, které vás dovedou k mistrovství, když tyto kroky budete dělat každý den. Jeden uskutečněný malý krok vám přinese úspěch, radost i bohatství, když tomu věříte a hlavně když půjdete do akce.

Kdy obdržím přístupy?

Okamžitě po připsání platby na náš účet vám přijdou přístupové údaje do členské sekce se všemi videi a materiály.

Je možné platit převodem?

Ano.

Na jak dlouho získám přístupy?

Přístupy k celému kurzu získáte na doživotně. (pokud to bude mít pro vás smysl)

Jak to přesně bude probíhat?

Obdržíte přístupy do členské sekce, kde najdete všechna videa a bonusy. Budete tak moci sledovat videa, jak vám bude vyhovovat a kdykoli se k nim vracet. Všechna videa jsou ihned přístupná. Jednotlivé principy můžete studovat v libovolném pořadí. Doporučuji však při první studiu dodržet navržený postup.

Fungují principy jen pro velké firmy?

Ne. Principy jsou univerzální i pro malé a střední výrobní firmy.

Poskytujete garanci vrácení peněz?

Samozřejmě. Garanci na své vzdělávací akce dávám od samotného začátku mých vzdělávacích aktivit od roku 2000. Garance vrácení peněz je 30 dnů od dne, kdy vám pošlu přístupy do celého kurzu.

Mohu účet sdílet s kolegy ve firmě?

Ano můžete. Ale upřímně si myslím, že pokud chcete být leadrem produktivity, tak si objednáte multilicenci. (napište vaše požadavky na e-mail: tomas.gresek@eduway.cz) Tím to bude pro všechny fér a v rovnováze. Můžete si objednat i multilicenci za výhodnou cenu.

Co když mi nebude něco jasné.

V tom případě si kupte VIP verzi s mou osobní podporou, kde máte 8 hodiny mé osobní podpory za akční cenu.

Pro koho kurz není?

 •  Nemáte stroje ve výrobě
 • Všechno vám skvělé funguje.
 • Neradi implementujete nové systémy.
 • Myslíte si, že všechno víte nejlépe.
 • Nechcete měřit a řídít.

Pro koho kurz je?

 • Máte strojní park.
 • Chcete zvýšit návratnost investic.
 • Záleží vám na kvalitě.
 • Chcete objektivně hodnotit lidi.
 • Máte radost, když vaše práce a práce vašeho týmu dává smysl?
 • Uvědomujete si hodnotu času a svobody?

Kdo pro vás připravil kurz?

Vášeň do podnikání, a tedy svobody, jsem objevil už v roce 1990.

Díky tomu jsem z nuly vybudoval firmu se stomilionovými obraty. Tohoto svého prvorozence jsem, jako hrdý předseda představenstva firmy Elektro MAR, dovedl k fúzi s nadnárodní firmou SIEMENS.

Své podnikatelské a manažerské zkušenosti jsem se rozhodl předávat dál - podnikatelům, firmám menším, středním, i těm velikosti SIEMENS. Založil jsem proto rodinnou poradenskou firmu EDUWAY. 

Mé znalosti a především zkušenosti mi byly skvělými odrazovými můstky při tvorbě řady mých úspěšných vzdělávacích programů.
K nejúspěšnějším patří ŠKOLA MISTRŮ - Leadership pro výrobní manažery a LEAN V KOSTCE.
LEAN V KOSTCE je unikátním propojením gamifikace se systémem projektového vzdělávání s dopadem do praxe. 

Jsem autorem metody SMARTEEST+, kterou jsem implementoval ve stovkách firem. Řada z nich je pravidelně zařazována do žebříčku TOP100 firem v ČR, jako například: MITAS, FOXCONN CZ, JOHN CRANE SIGMA, WALMARK, ŠKOFIN, CZ LOKO, ČMŽO elektronika…)

Vydal jsem tištěnou knihu SMARTEEST+ CÍLE.

Jsem autorem řady online projektů - JAK SI NASTAVIT CÍLE, ZASTAVME SE, LEADER PRODUKTIVITY.

Jedinečnost mého přístupu k rozvoji implementací nových znalostí a dovedností tkví v mé vlastní vzdělávací metodě, metodě tak skvělé, že jsme podle ní pojmenovali i naši firmu, metodě jménem EDUWAY. 

Jednotlivce i celé firmy tedy rozvíjím tak, že se soustředím na jejich specifické potřeby a individuální potenciál – silné stránky.

Tomáš Gřešek

Kam směřuji svoji pozornost.

V současné době pomáhám firmám růst.

 • Reviduji vize a strategie.

 • Optimalizuji procesy v dnešních firmách.

 • Rozvíjím přirozený potenciál lidí.

 • Hledám jejich silné stránky.

 • Automatizuji procesy.

 • Vyvolávám potřebu změny ve firmách.

 • Řídím firemní projekty a týmy.

 • S firemními týmy eliminují plýtvání.

 • .... - vyhledávám příležitosti pro náš společný růst

Certifikáty

PROČ "IMPLEMENTACE OEE V KOSTCE" DNES?

Já jsem vždy hodně studoval - v Elektro MARu jsme investovali cca 2 miliony korun ročně do našeho vzdělávání a do vzdělávání našich zaměstnanců. Investovali jsme z našich peněz, ne z fondů EU. To byl i klíčový důvod proč SIEMENS šel do fúze právě s námi a ne s naší konkurenci. To, co jsem úspěšně sbíral, studoval a implementoval od roku 2007 vám předkládám v kostce. Proto jsem i kurz nazval IMPLEMENTACE OEE V KOSTCE.

Dnešní doba mě přinutila se ZASTAVIT SE. Mohl jsem hodit flintu do žita říct si, počkám až se to vše přežene. A pak se vrátit ke klasickému školení a poradenství. Ne, toto není moje cesta, ozvalo se mi hlasitě v hlavě. Uvědomil jsem si, že chci být prospěšný, a že je nejlepší doba pro digitalizaci mých produktů. Dnešní doba mě přiměla odtajnit a zveřejnit principy úspěšného podnikání a efektivního managementu, které do té doby využívali jen moji klienti jako svou nefér výhodu.

I vy budete moci využít ověřené principy zvyšovaní produktivity.

BONUSY

Dnes ke kurzu ziskáte bonusy:

 • Myšlenková mapa SMARTEEST+ CÍLE  - 190,- Kč
 • Pracovní sešit "IMPLEMENTACE OEE V KOSTCE" - 490,- Kč
 • E-book "IMPLEMENTACE OEE V KOSTCE" - 490,- Kč
 • Formuláře pro implementaci a vizualizaci OEE  - 990,- Kč
 • Online kurz "ŘÍZENÍ ZMĚN" - 1970,- Kč

Dnes ušetříte jen na bonusech 4 130,-Kč

Jak to všechno začalo?

Jak to vše začalo?

Od doby kdy jsem začal podnikat, mě zajímala osobní produktiivta (někdo tomu nesprávně říká Timemanagemnt). Vždy jsem hodně investoval do sebevzdělávání a do vzdělávání mých spolupracovníků.

V roce 1997 jsem dovedl moji firmu Elektro MAR k fúzi s frmou SIEMENS. Přestože jsme primárně řídili technologie ve firmách, zaměřovali jsme se na optimaliazci interních procesů i procesů u klientů.

Když jsem Elektro MAR opustil, začal sjem se věnovat předávání mých zkušeností z podnikání a z řízení procesů.

V oblasti poradenství mám atypický přístup. V  Elektro MAR jsem uspěl, protože jsem měl široký záběr a byl pro mě více důležitý kontext než detail problémů. Na deatily jsme měl odborníky. Snažil jsem se věci kombinovat a hledat nové příležitosti. Takto funguji i v obasti poradenstí a školení. Řeším netradiční příležitosti a celkový růst a rozvoj firem. Jsem přesvědčený, že lidé ve firmách jsou pořád to NEJDŮLEŽITĚJŠÍ.

Už v roce 1996 jsme implemeantovali principy LEAN MANAGEMENTU do naší firmy. S moderními principy LEAN MANAGAMENTU jsem se setkal v roce 2007, kdy jsem se zapojil do řady vzdělávacích lean projektů jako "change manager". Při této příležitosti jsme se setkal s řadou zahraničních odborníků na lean nástroje.  Díky tomu jsem si osvojil řadu LEAN METOD. Od té doby je úspěšně implementuji v řadě firem. OEE je jeden z klíčovýh nástrojů pro růst firmy. Zdůrazňuji, že měření nestačí - musíte OEE implementovat.

Jdete do toho se mnou?

Moje 13 komnata ...

Byl jsem hostem v prestižním podcastu Time Toasters úspěšného podnikatelé MARTINA PAVLÍKA